Loading...
O organizácii Senires 2018-09-17T17:05:10+02:00

Organizácia Senires n.o. pôsobí v oblasti starostlivosti o starších ľudí. Centrá organizácie Senires n.o.  sú miestom, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu alebo nemôžu postarať sami. Sme tu pre všetkých seniorov (ZpS – od veku 62 rokov) a ľudí odkázaných na sociálnu službu v domove sociálnych služieb (DSS – do veku 61 rokov), ktorí nás potrebujú – mobilných či imobilných, zdravých či chorých – bez rozdielu pohlavia.